Sign In Forgot Password

Good Shabbos Sydenham

You can download any of the Good Shabbos Sydenham by clicking on the link below:

Parshas Chukas-Balak 4 July 2020 / 12 Tammuz 5780

Parshas Korach 27 June 2020 / 5 Tammuz 5780

Parshas Shelach 20 June 2020 / 28 Sivan 5780

Parshas Beha'Alosecha 13 June 2020 / 21 Sivan 5780

Parshas Naso 6 June 2020 / 12 Sivan 5780

Good Yom Tov Shavuot 29 May 2020 / 6 Sivan 5780

Parshas Bamidbar 23 May 2020 / 29 Iyar 5780

Parshas Behat-Bechukosai 16 May 2020 / 22 Iyar 5780

Parshas Emor 9 May 2020 / 15 Iyar 5780

Parshas Acharei-Kedoshim  2 May 2020 / 8 Iyar 5780

Parshas Tazria-Metzora  25 April 2020 / 1 Iyar 5780

Parshas Shemini  18 April 2020 / 24 Nissan 5780

Parshas 2nd Days Pesach  15/16 April 2020 / 21/22 Nissan 5780

Parshas 1st Days Pesach  9/10 April 2020 / 15/16 Nissan 5780

Parshas Tzav  4 April 2020 / 10 Nissan 5780

Parshas Vayikra  28 March 2020 / 3 Nissan 5780

Parshas Vayakhel-Pikudei  21 March 2020 / 25 Adar 5780

Parshas Ki Sasa/Parah  14 March 2020 / 18 Adar 5780

Parshas Yeyzaveh/Zachor  7 March 2020 / 11 Adar 5780

Parshas Terumah  29 February 2020 / 4 Adar 5780

Parshas Mishpatim  22 February 2020 / 27 Shevat 5780

Parshas Yisro  15 February 2020 / 20 Shevat 5780

Parshas Beshalach  7 February 2020 / 13 Shevat 5780

Parshas Bo  1 February 2020 / 6 Shevat 5780

Parshas Vaeira 25 January 2020 / 28 Teves 5780

Parshas Shemos 18 January 2020 / 21 Teves 5780

Parshas Vayechi 11 January 2020 / 14 Teves 5780

Parshas Vayigash 4 January 2020 / 7 Teves 5780

Parshas Mikeitz 28 December 2019 / 30 Kislev 5780

Parshas Vayeishev 21 December 2019 / 23 Kislev 5780

Parshas Vayishlach 14 December 2019 / 16 Kislev 5780

Parshas Veyetzei 7 December 2019 / 9 Kislev 5780

Parshas Toldos 30 November 2019 / 2 Kislev 5780

Parshas Chayei Sara 23 November 2019 / 25 Mar Cheshvan 5780

Parshas Vayera 16 November 2019 / 18 Mar Cheshvan 5780

Parshas Lech Lecha 9 November 2019 / 11 Mar Cheshvan 5780

Parshas Noach 2 November 2019 / 4 Mar Cheshvan 5780

Parshas Bereishit 26 October 2019 / 27 Tishrei 5780

Parshas Chol Hamoed Succos 19 October 2019 / 20 Tishrei 5780

Parshas Haázinu 12 October 2019 / 13 Tishrei 5780

Parshas Vayeilach 5 October 2019 / 6 Tishrei 5780

Parshas Nitzavim 28 September 2019 / 28 Elul 5779

Parshas Ki Tavo 21 September 2019 / 21 Elul 5779

Parshas Ki Teitzei 14 September 2019 / 14 Elul 5779

Parshas Shoftim 7 September 2019 / 7 Elul 5779

Parshas Reéh 31 August 2019 / 30 Menachem Av 5779

Parshas Eikev 24 August 2019 / 23 Menachem Av 5779

Parshas Va'eschanan17 August 2019 / 16 Menachem Av 5779

Parshas Devarim 10 August 2019 / 9 Menachem Av 5779

Parshas Matos - Massai 3 August 2019 / 2 Menachem Av 5779

Parshas Pinchas 27 July 2019 / 24 Tamuz 5779

Parshas Balak 20 July 2019 / 17 Tamuz 5779

Parshas Chukas 13 July 2019 / 10 Tamuz 5779

Parshas Korach 6 July 2019 / 3 Tamuz 5779

Parshas Sh'lach 29 June 2019 / 26 Sivan 5779

Parshas Beha'aloscha 22 June 2019 / 19 Sivan 5779

Parshas Nasso 15 June 2019 / 12 Sivan 5779

Parshas Bamidbar / Good Yom Tov Shavous 8 June 2019 / 5 Sivan 5779

Parshas Bechukosai 1 June 2019 / 27 Iyar 5779

Parshas Behar 25 May 2019 / 20 Iyar 5779

Parshas Emor 18 May 2019 / 13 Iyar 5779

Parshas Kedoshim 11 May 2019 / 6 Iyar 5779

Parshas Acharei  4 May 2019 / 29 Nissan 5779

Good Yom Tov Pesach 26 April 2019 / 21 Nissan 5779

Good Yom Tov Pesach 20 April 2019 / 15 Nissan 5779

Parshas Metzorah 13 April 2019 / 8 Nissan 5779

Parshas Tazria 6 April 2019 / 1 Nissan 5779

Parshas Shmini 30 March 2019 / 23 Adar2 5779

Parshas Tzav 23 March 2019 / 11 Adar2 5779

Parshas Vayikra 16 March 2019 / 9 Adar2 5779

Parshas Pikudei 9 March 2019 / 2 Adar2 5779

Parshas Vayakel 2 March 2019 / 25 Adar1 5779

Parshas Ki Sisa 23 February 2019 / 18 Adar1 5779

Parshas Tetzaveh 16 February 2019 / 11 Adar1 5779

Parshas Terumah 9 February 2019 / 4 Adar1 5779

Parshas Mishpatim 2 February 2019 / 27 Shevat 5779

Parshas Yisro 26 January 2019 / 20 Shevat 5779

Parshas Beshalach 19 January 2019 / 13 Shevat 5779

Parshas Bo 12 January 2019 / 6 Shevat 5779

Parshas Shemos 5 January 2019 / 28 Teves 5779

Parshas Vayechi 22 December 2018 / 14 Teves 5779

Parshas Vayigash 15 December 2018 / 7 Teves 5779

Parshas Miketz 8 December 2018 / 30 Kislev 5779

Parshas Vayeishev 1 December 2018 / 23 Kislev 5779

Parshas Vayishlach 24 November 2018 / 16 Kislev 5779

Parshas Vayeitzei 17 November 2018 / 9 Kislev 5779

Parshas Todos 10 November 2018 / 2 Kislev 5779

Parshas Chayei Sarah 3 November 2018 / 25 Mar Chesvan 5779

Parshas Vayeira 27 October 2018 / 18 Mar Chesvan 5779

Parshas Lech Lecha 20 October 2018 / 11 Mar Chesvan 5779

Parshas Noah 13 October 2018 / 4 Mar Chesvan 5779

Parshas Bereishis 6 October 2018 / 27 Tishrei 5779

Good Yom Tov Sydenham Shmini Atzeret 1 October 2018  22 Tishrei 5779

Chol Hamoed Succost 29 September 2018  20 Tishrei 5779

Good Yom Tov Sydenham Succos 24/25 September 2018  15/16 Tishrei 5779

Parshas Ha'azinu 22 September 2018 / 13 Tishrei 5779

Parshas Vayelech 15 September 2018 / 6 Tishrei 5779

Good YomTov Sydenham Rosh Hashana10 September 2018 / 1 Tishrei 5779

Parshas Nitzavim 8 September 2018 / 28 Elul 5778

Parshas Ki Teitzei 25 August 2018 / 14 Elul 5778

Parshas Shoftim 18 August 2018 / 7 Elul 5778

Parshas Re'eh 11August 2018 / 30 Menachem Av 5778

Parshas Eikev 4 August 2018 / 23 Menachem Av 5778

Parshas Va'eschanan 28 July 2018 / 16 Menachem Av 5778

Parshas Davrim 21 July 2018 / 9 Menachem Av 5778

Parshas Matos / Masei  13 July 2018 / 2 Menachem Av 5778

Parshas Pinchas  7 July 2018 / 24 Tamuz 5778

Parshas Balak  30 June 2018 / 17 Tamuz 5778

Parshas Chukas  23June 2018 / 10 Tamuz 5778

Parshas Korach  16 June 2018 / 3 Tamuz 5778

Parshas Sh'lach  09 June 2018 / 26 Sivan 5778

Parshas Beha'alosecha 02 June 2018 / 19 Sivan 5778

Parshas Naso 26 May 2018 / 12 Sivan 5778

Shavuos 20 May 2018 / 6 Sivan 5778

Parshas Bamidbar 19 May 2018 / 5 Sivan 5778

Parshas Behar-Bechukosai 12 May 2018 / 27 Iyar 5778

Parshas Emor 5 May 2018 / 20 Iyar 5778

Parshas Acharei-Kedoshim 28 April 2018 / 13 Iyar 5778

Thu, 13 August 2020 23 Av 5780