Sign In Forgot Password

Calendar of Events

Last Week   Next Week

Sunday, 19 May, 2019  •   14 Iyyar 5779

 
Pesach Sheni
 
29th Day Omer
7:30a  
Early Minyan Shacharis
7:30a  
Shacharis
Later Minyan Shacharis

Monday, 20 May, 2019  •   15 Iyyar 5779

 
30th Day Omer
5:45a  
Shachris Early Morning Minyan
7:00a  
Shachris Later Minyan
5:25p  
Mincha / Maariv One Minyan

Tuesday, 21 May, 2019  •   16 Iyyar 5779

 
31st Day Omer
5:45a  
Shachris Early Morning Minyan
7:00a  
Shachris Later Minyan
5:25p  
Mincha / Maariv One Minyan

Wednesday, 22 May, 2019  •   17 Iyyar 5779

 
32nd Day Omer
5:45a  
Shachris Early Morning Minyan
7:00a  
Shachris Later Minyan
5:25p  
Mincha / Maariv One Minyan

Thursday, 23 May, 2019  •   18 Iyyar 5779

 
Lag B'Omer
 
33rd Day Omer
5:45a  
Shachris Early Morning Minyan
7:00a  
Shachris Later Minyan
5:25p  
Mincha / Maariv One Minyan

Friday, 24 May, 2019  •   19 Iyyar 5779

 
34th Day Omer
5:45a  
Shachris Early Morning Minyan
7:00a  
Shachris Later Minyan
5:14p  
Candle Lighting
5:40p  
Mincha Friday (One Minyan)
6:00p  
Maariv Big Shul and Shtibl

Shabbos, 25 May, 2019  •   20 Iyyar 5779

 
35th Day Omer
 
Parshas Behar
8:30a  
Big Shul Shabbos Minyan
9:00a  
Shtibl Shabbos Minyan
5:00p  
Mincha / Maariv Shabbos (One Minyan)
5:55p  
Havdalah
Wed, 22 May 2019 17 Iyyar 5779